Skip to:

12 marca br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem w celu przekazania informacji o wynikach badania sprawy śmierci dzieci z Hipolitowa. Rzecznik zwrócił się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań dyscyplinarnych/służbowych względem osób, które w ocenie Rzecznika dopuściły się rażących zaniedbań w wykonywaniu obowiązków służbowych, tj. kuratorów oraz sędziego.