Skip to:

Na zaproszenie Konsulatu Generalnego RP w Kolonii z dwudniową wizytą (13-14.05.2013) w RFN przebywał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W trakcie spotkań w kolońskim okręgu konsularnym, na terenie którego znajduje się według szacunków połowa Polonii i obywateli polskich, Rzecznik apelował do niemieckich polityków o wnikliwą analizę trudnych polsko-niemieckich spraw rodzinnych i bliską współpracę w zakresie zabezpieczenia dobra polskich dzieci w RFN. Wizytę wykorzystano również w celu promocji koncepcji rzecznika praw dziecka w RFN, gdzie dotychczas nie ustanowiono takiej instytucji, oraz promocji praw dziecka poprzez dorobek Janusza Korczaka.

W tym celu Marek Michalak odbył spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Nadrenii-Palatynatu, członkami komisji petycyjnej w parlamencie Hesji oraz parlamentarzystami Nadrenii Północnej-Westfalii - członkami polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej oraz tamtejszej komisji petycyjnej. Rzecznik dyskutował z posłami na temat aktualnych wyzwań w zakresie ochrony praw dziecka, w szczególności w kontekście ruchów migracyjnych w Europie, głównie na przykładzie Polski. W tym kontekście uczulał parlamentarzystów na fakt, że jednym z podstawowych praw dziecka jest także jego prawo do tożsamości narodowej, a co za tym idzie, do nauki języka ojczystego. Wyraził życzenie bliskiej współpracy w zakresie trudnych spraw rodzinnych, konfliktów w mieszanych małżeństwach i interwencji niemieckich urzędów ds. dzieci i młodzieży JUGEMNDAMT. Rozmówcy, wskazując możliwe drogi współpracy, zobowiązali się do wsparcia Rzecznika i Konsulatu RP w tym zakresie. Szybkie reakcje, wnikliwe analizy i bezpośrednia współpraca mają przyczynić się do deeskalacji możliwych konfliktów i zabezpieczenia dobra polskich dzieci i obywateli na terenie wspomnianych krajów związkowych. Zdaniem tutejszych polityków "Niemcy potrzebują instytucji rzecznika praw dziecka." Rzecznik przedstawił problem ingerencji we władzę rodzicielską na podstawie sprawy indywidualnej Pani W., którą prowadzi, poddał analizie i otrzymał zapewnienie, że zostanie ona wyjaśniona przez komisję petycji parlamentu Nadrenii Północnej-Westfalii.

Marek Michalak spotkał się także ze studentami pedagogiki na uniwersytecie w Koblencji, gdzie wygłosił referat nt. "RPD gwarantem wysokiego standardu przestrzegania praw dziecka. Od Janusza Korczaka do instytucjonalnej gwarancji ochrony praw dziecka - polski przykład". Następnie wywiązała się dyskusja, która dotyczyła roli i praktyki Rzecznika Praw Dziecka, przesłania i tradycji korczakowskich oraz rozwoju ochrony praw dziecka w Polsce i na świecie. Rzecznik promował także założenia Deklaracji Warszawskiej, równocześnie zachęcając do jej podpisania. W rozmowie z młodzieżą podkreślał, że "Polska jest ojczyzną praw dziecka", a "gdyby nie Janusz Korczak, najprawdopodobniej nie byłoby Konwencji o prawach dziecka". Na zakończenie wizyty Rzecznik odwiedził Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Królowej Rychezy w Kolonii, gdzie spotkał się z dziećmi, młodzieżą szkolną oraz gronem pedagogicznym.

Rzecznik wyraził wdzięczność dla pracowników Konsulatu RP w Kolonii na ręce Konsula Generalnego Jana Sobczaka za ogromne zaangażowanie w wyjaśnianie spraw dot. polskich dzieci i całodobową gotowość do podejmowania prawem przewidzianych interwencji.