Skip to:

31 sierpnia 2010 roku w Dworze Artusa w Gdańsku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystym podsumowaniu Roku Historii Najnowszej w edukacji, połączonym z finałem konkursu "Ocal okruchy historii - młodzież buduje muzea".

Założenia Roku Historii Najnowszej w edukacji, którego jednym z koalicjantów jest Rzecznik Praw Dziecka, udało się zrealizować dzięki kompleksowej współpracy nauczycieli, rodziców oraz organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Zawiązanie koalicji prawie 30. instytucji mających dorobek edukacyjny oraz interesujące pomysły, znakomicie uzupełniające możliwości ciekawszego i skuteczniejszego nauczania historii najnowszej, umożliwiło wymianę wiedzy i doświadczeń, która pomogła w twórczym opracowywaniu kolejnych projektów. Ta współpraca stanowi bardzo dobry przykład nowoczesnej edukacji, opartej na dialogu i wzajemnym zrozumieniu.

W uroczystości udział wzięli m.in. Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall /organizator spotkania/, Tadeusz Mazowiecki oraz Danuta Wałęsa.

31 sierpnia 2010 roku w Dworze Artusa w Gdańsku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w uroczystym podsumowaniu Roku Historii Najnowszej w edukacji, połączonym z finałem konkursu "Ocal okruchy historii - młodzież buduje muzea".