Skip to:

14 lutego 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przebywał z wizytą w Genewie. Najważniejszym jej punktem był udział w posiedzeniu grupy roboczej powołanej przez Radę Praw Człowieka ds. opracowania III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z Przewodniczącą Komitetu Praw Dziecka ONZ Yanghee Lee, Zastępcą Przewodniczącej Jean Zermatte, szefem grupy roboczej Drahoslavem Stefankiem oraz międzynarodowym ekspertem w zakresie praw dziecka Peterem Newellem. W czasie dyskusji Marek Michalak podkreślił istotę i zasadność opracowywanego protokołu, który ma wyposażyć Komitet Praw Dziecka ONZ w możliwość przyjmowania skarg indywidualnych i zbiorowych w przypadku naruszenia praw dziecka w krajach ONZ oraz przypomniał nieoceniony wkład Polski w tworzenie tego tak ważnego dla wszystkich dzieci dokumentu międzynarodowego, jakim jest Konwencja o Prawach Dziecka.

Podczas pobytu w Genewie Rzecznik odwiedził również Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych, gdzie spotkał się z Remigiuszem A. Henczlem - Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym, Stałym Przedstawicielem RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych w Genewie. W trakcie spotkania rozmawiano o zadaniach Stałego Przedstawicielstwa oraz polskiego Rzecznika Praw Dziecka, nawiązano również do wspaniałej tradycji organizowania rokrocznie w Genewie - przez Stałe Przedstawicielstwo - seminarium poświęconego działalności Janusza Korczaka.

Miłym akcentem pobytu w Genewie było spotkanie Rzecznika Praw Dziecka z dziećmi i młodzieżą uczącą się w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ w Genewie. W czasie spotkania Marek Michalak opowiadał o codziennej pracy Rzecznika, a następnie odpowiadał na pytania dotyczące przestrzegania praw najmłodszych w Polsce i na świecie.

14 lutego 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przebywał z wizytą w Genewie. Najważniejszym jej punktem był udział w posiedzeniu grupy roboczej powołanej przez Radę Praw Człowieka ds. opracowania III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka.