Skip to:

Na zaproszenie dyrektora Instytutu Polskiego w Kijowie Jarosława Goduna Rzecznik Praw Dziecka przebywał w dniach 16-17 maja 2012 roku w Kijowie. Marek Michalak wziął udział w projekcie "Doświadczenie europejskie: Polska", a także spotkał się z Ambasadorem RP w Kijowie Henrykiem Litwinem oraz ukraińskim Rzecznikiem Praw Dziecka Jurijem Pawlenko.

W środę 16 maja Marek Michalak był gościem otwartego spotkania "Doświadczenie europejskie: Polska". W ramach projektu organizowane są dyskusje z ludźmi, którzy mają wpływ na funkcjonowanie państwa i tworzenie wizerunku Polski w świecie. Jego inicjatorem jest Instytut Polski w Kijowie oraz księgarnia "JE", w której mają miejsce rozmowy. W spotkaniu z Markiem Michalakiem uczestniczyli m.in. deputowani, sędziowie, liderzy organizacji pozarządowych, dziennikarze, a także ukraiński Rzecznik Praw Dziecka. Rozmowa dotyczyła postrzegania i przestrzegania praw dziecka w Polsce i na świecie, a Marek Michalak dzielił się zarówno doświadczeniami polskiego ombudsmana, ale także Przewodniczącego Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC. Rzecznik mówił m.in. o konstytucyjnym umocowaniu urzędu w Polsce, silnych kompetencjach strażnika praw najmłodszych, współpracy z organami władzy, instytucjami samorządowymi i organizacjami trzeciego sektora, a także kategoriach spraw i interwencji, jakie podejmuje. Wskazówki polskiego Rzecznika były cennym głosem w dyskusji o możliwym umocnieniu analogicznej instytucji na Ukrainie. W przeszło dwugodzinnym spotkaniu nie zabrakło także pytań o przemiany w Polsce po 1989 roku, a także obchody Roku Janusza Korczaka. Marek Michalak mówił także o jubileuszu 45-lecia Orderu Uśmiechu, który jako pierwszy stanowił realizację idei korczakowskich do wyrażania opinii o dorosłych.

Dzień później, 17 maja 2012 roku, Marek Michalak spotkał się z Ambasadorem RP w Kijowie Henrykiem Litwinem, a następnie z ukraińskim Rzecznikiem Praw Dziecka Jurijem Pawlenko. Tematem rozmowy była współpraca ombudsmanów, a także analiza rozwiązań prawnych w zakresie umocowania obu urzędów. Marek Michalak przekazał na ręce Jurija Pawłenko odpowiednie rekomendacje, a także Informację o działalności polskiego Rzecznika Praw Dziecka oraz tłumaczenie ustawy o RPD. Wyraził zgodę, by pracownicy ukraińskiego RPD odbywali staż w biurze polskiego Rzecznika - pierwszy taki wyjazd planowany jest na lipiec tego roku. Na zakończenie spotkania Marek Michalak zachęcił Jurija Pawłenko do wydania dzieł Janusza Korczaka w języku ukraińskim, a także zapoznał się z najbliższymi przedsięwzięciami organizowanym na Ukrainie, m.in. obchodami Dnia Dziecka.

Podczas pobytu w Kijowie Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w nagraniu popularnego programu Telewizji TVI "Wieczór z Mykołą Kniażyckim", a także udzielił wywiadów tygodnikowi "Ukraiński Tydzień" i portalowi państwowemu.

Na zaproszenie dyrektora Instytutu Polskiego w Kijowie Jarosława Goduna Rzecznik Praw Dziecka przebywał w dniach 16-17 maja 2012 roku w Kijowie. Marek Michalak wziął udział w projekcie "Doświadczenie europejskie: Polska", a także spotkał się z Ambasadorem RP w Kijowie Henrykiem Litwinem oraz ukraińskim Rzecznikiem Praw Dziecka Jurijem Pawlenko.