Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w dniach 29-30 września 2011 roku w Lizbonie w konferencji ministrów zdrowia państw członkowskich Rady Europy, poświęconej tworzeniu opieki zdrowotnej przyjaznej dzieciom.

Polski Rzecznik został zaproszony do udziału w tym spotkaniu jako Przewodniczący Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC. Wygłosi referat na temat uczestnictwa dzieci w tworzeniu im przyjaznej opieki zdrowotnej.

Ministrowie zdrowia w swoich prezentacjach mówili o dobrych praktykach i planach mających na celu ulepszenie działania służby zdrowia w ich krajach, tak aby była ona dostępna dla wszystkich dzieci i charakteryzowała się najwyższą jakością usług świadczonych najmłodszym.

Z ramienia Polski wystąpił Wiceminister Zdrowia Adam Fronczak, który mówił o sukcesach resortu w zakresie opieki nad najmłodszymi, a także o działaniach podejmowanych w ramach trwającej obecnie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

W konferencji brali także udział przedstawiciele WHO i organizacji aktywnych w obszarze opieki zdrowotnej dla najmłodszych.

Przemówienie RPD w załączeniu

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w dniach 29-30 września 2011 roku w Lizbonie w konferencji ministrów zdrowia państw członkowskich Rady Europy, poświęconej tworzeniu opieki zdrowotnej przyjaznej dzieciom.

Polski Rzecznik został zaproszony do udziału w tym spotkaniu jako Przewodniczący Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC. Wygłosi referat na temat uczestnictwa dzieci w tworzeniu im przyjaznej opieki zdrowotnej.

Ministrowie zdrowia w swoich prezentacjach mówili o dobrych praktykach i planach mających na celu ulepszenie działania służby zdrowia w ich krajach, tak aby była ona dostępna dla wszystkich dzieci i charakteryzowała się najwyższą jakością usług świadczonych najmłodszym.