Skip to:

Największa szkoła w Łomży - Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich - gościła w poniedziałek 27 września 2010 roku Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Podczas spotkania, które rozpoczął specjalny program muzyczny w wykonaniu młodzieży, dyskutowano m.in. o działalności samorządu uczniowskiego oraz realizacji kampanii społecznych dotyczących problemów dzieci.

Na początku spotkania Marek Michalak przypomniał młodzieży treść Konwencji o Prawach Dziecka, którą uchwalono blisko 21 lat temu z polskiej inicjatywy i przy ogromnym udziale naszych rodaków. Podkreślił przy tym, iż nie ma na świecie ważniejszego dokumentu dotyczącego dzieci i młodzieży, niż uchwalona 20 listopada 1989 roku Konwencja. "Dzieciństwo to szczególny okres życia. W tym czasie najmłodszych trzeba chronić najbardziej. Gdy ma się kochających rodziców to ma się najlepszy parasol ochronny, ale czasami potrzebne są postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka" - wyjaśniał Rzecznik.

Największa szkoła w Łomży - Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich - gościła w poniedziałek 27 września 2010 roku Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Podczas spotkania, które rozpoczął specjalny program muzyczny w wykonaniu młodzieży, dyskutowano m.in. o działalności samorządu uczniowskiego oraz realizacji kampanii społecznych dotyczących problemów dzieci.