Skip to:

2 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Krzysztofem Boczarskim, Starostą Otwockim i Małgorzatą Woźnicką, Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Tematem rozmowy były problemy, jakie dotykają rodziny zastępcze wychowujące dzieci niepełnosprawne.

Rodziny te zwróciły się do Rzecznika Praw Dziecka o pomoc w rozwiązaniu problemów wynikających z niezadowalającej współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Intencją Rzecznika, było zapoznanie się ze stanowiskiem obu stron konfliktu oraz aktualną sytuacją opiekuńczą dzieci, powierzonych opiece zastępczej. Chcąc jak najtrafniej rozeznać problem, Rzecznik Praw Dziecka odwiedził rodzinę zastępczą w miejscu jej zamieszkania, co pozwoliło uzyskać informacje bezpośrednio od osób, których konflikt dotyczy. Efektem wizyt jest złożona Rzecznikowi deklaracja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku o chęci spotkania z rodzinami zastępczymi, którego celem będzie omówienie spornych kwestii i wspólne opracowanie propozycji zasad dalszej współpracy.

W ramach wizyty w Otwocku, Rzecznik odwiedził również dzieci z zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. Uznając bezcenny dar, jaki osoby podejmujące się tak trudnej pracy przekazują powierzonym im dzieciom, Marek Michalak zapewnił o swoim wsparciu dla rodzinnych form opieki nad dzieckiem i wręczył dzieciom mikołajkowe podarunki.

Rzecznik Praw Dziecka, ze szczególną troską, rozmawiał o skutkach, wynikających z przedłużających się procedur zmierzających do przysposobienia dzieci pozostawianych w szpitalach, nad którymi opiekę sprawuje Interwencyjna Placówka Opiekuńcza w Otwocku. Mając na uwadze dobro dzieci oczekujących na rodziców adopcyjnych, Rzecznik potwierdził konieczność współpracy wszystkich instytucji biorących udział w procedurze przysposobienia, zmierzającej do możliwie najszybszego jej zakończenia.

Rzecznik odwiedził również Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Karczewie. Zapoznał się ze strukturą placówki, zasadami pobytu, leczenia i rehabilitacji przebywających tam, uzależnionych od narkotyków, pacjentów. Celem wizyty było poznanie problemów związanych z leczeniem zgłaszających się do ośrodka osób, między innymi matek z dziećmi korzystających z należącego do placówki, hostelu.

2 grudnia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Krzysztofem Boczarskim, Starostą Otwockim i Małgorzatą Woźnicką, Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Tematem rozmowy były problemy, jakie dotykają rodziny zastępcze wychowujące dzieci niepełnosprawne.