Skip to:

16 grudnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na zaproszenie Posłanki na Sejm RP Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz odwiedził Poznań, gdzie wziął udział w spotkaniu bożonarodzeniowym w Szkole Podstawowej im. Wandy Błeńskiej oraz w cyklicznym projekcie Gazeta Cafe.

W szkole Rzecznik obejrzał widowisko jasełkowe oraz wręczył Nagrodę Honorową Rzecznika Praw Dziecka dla osób i organizacji szczególnie zasłużonych w działalności na rzecz dzieci i obrony ich praw Pani dr Wandzie Błeńskiej, która niedawno ukończyła 99 lat, a przez ponad czterdzieści lat opiekowała się dziećmi trędowatymi w Ugandzie*.

W czwartek popołudniu w stolicy Wielkopolski z udziałem Rzecznika w Cafe Gazeta odbyła się debata, w której poruszano takie tematy jak: odbieranie dzieci rodzicom ze względów ekonomicznych, prześladowanie najmłodszych w szkole oraz święta w rodzinach niepełnych.

* W 1934 r. Wanda Błeńska ukończyła w Poznaniu studia medyczne, następnie pracowała w szpitalach w Toruniu, w Gdyni i w Gdańsku. Była żołnierzem AK. Sześćdziesiąt lat temu, w marcu 1950 roku, zdecydowała się wyjechać na misję do Afryki. Trafiła do Ugandy, do miejscowości Buluba nad jeziorem Victoria. Dzięki poznańskiej lekarce tamtejsza placówka sióstr franciszkanek zyskała światową sławę i nosi dziś nazwę "Wanda Blenska Training".
Odważnie pomagała trędowatym, nie zakładając rękawiczek podczas leczenia, by chorych nie przestraszyć i nie zniechęcić. Dzięki niej tysiące ludzi zostało wyleczonych, a mieszkańcy Buluby nazwali ją Matką Trędowatych. Kiedy pani Doktor założyła pierwszą szkołę dla trędowatych dzieci, z programem nauczania takim jak w Wlk. Brytanii, zdrowe przychodziły, kłamiąc, że też mają trąd. Od Papieża Jana Pawła II otrzymała najwyższe odznaczenie przyznawane świeckim zaangażowanym w życie Kościoła, Order Świętego Sylwestra. Od dzieci dostała Order Uśmiechu. Posiada też Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jest honorową obywatelką Ugandy i miasta Poznania. Jej imię nosi Szkoła Społeczna w stolicy Wielkopolski.

16 grudnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na zaproszenie Posłanki na Sejm RP Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz odwiedził Poznań, gdzie wziął udział w spotkaniu bożonarodzeniowym w Szkole Podstawowej im. Wandy Błeńskiej oraz w cyklicznym projekcie Gazeta Cafe.