Skip to:

13 maja Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 3254).

Rzecznik postulował, aby w nowym brzmieniu został wyodrębniony dokument, jakim jest Książeczka Zdrowia Dziecka. Chodzi o to, by została zapisana w ustawie we wzorach określonych rodzajów dokumentacji medycznej.

Wnioskowaną przez Rzecznika poprawkę przegłosowano jednogłośnie. Gwarantuje ona, że obecnie ten dokument zyska rangę dokumentu państwowego.

Ustawa została skierowana do sejmowej Komisji Zdrowia.