Skip to:

12 lutego 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących "Bednarska", gdzie spotkał się z uczniami i nauczycielami Gimnazjum nr 20. Spotkanie zorganizowane zostało przez polonistę, pana Ryszarda Pietruchę, który pełni jednocześnie rolę jednego z Sędziów Sądu Szkolnego.

Spotkanie miało charakter dwugodzinnej rozmowy o prawach obywatelskich w szkole, potrzebie stosowania zasad demokracji i wzajemnego szacunku pomiędzy uczniami i nauczycielami. Punktem wyjścia do dyskusji był sugestywny teledysk grupy Pink Floyd "Another brick in the wall", traktujący o szkole autorytarnej, która nie zostawia miejsca na indywidualizm uczniów. Rzecznik Praw Dziecka oraz uczniowie i nauczyciele zgodzili się, że taka formuła szkoły nie powinna mieć racji bytu. Dzieci już w szkołach powinny mieć szansę na podejmowanie własnych wyborów i naukę odpowiedzialności za własne decyzje. Marek Michalak wyraźnie akcentował, że prawo do szacunku mają zarówno dzieci jak i nauczyciele, bo jest to prawo przynależne każdemu człowiekowi. Na koniec Rzecznik zaprosił młodzież do swojego biura, bo pomimo długiego spotkania tematy do dyskusji nie zostały wyczerpane.