Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 6 stycznia 2009 r. wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie trudnej sytuacji w warszawskich szpitalach, skutkującej utrudnionym dostępem dzieci do opieki lekarskiej.

Przypadki, w których chore dzieci oczekują w długich kolejkach na przyjęcie przez lekarza lub są odsyłane między zakładami opieki zdrowotnej, niosą za sobą realne zagrożenie dla zdrowia i życia małych pacjentów.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Pani Ministra o podjęcie działań zapewniających dzieciom pełną realizację prawa do szczególnej opieki zdrowotnej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 6 stycznia 2009 r. wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie trudnej sytuacji w warszawskich szpitalach, skutkującej utrudnionym dostępem dzieci do opieki lekarskiej.