Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka wziął udział jako ekspert w warsztatach edukacyjnych dla dziennikarzy, które odbyły się we wtorek 30 września w Domu Dziennikarza w Warszawie. Tematem spotkania pod hasłem "Wielki mały człowiek - jakość życia dziecka z niskorosłością - tajemniczy czynnik IGF-1" był problem niskorosłości wśród najmłodszych.

Szczególnym przypadkiem tej niezwykle rzadkiej choroby jest niskorosłość wywołana pierwotnym niedoborem insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF - 1. W Polsce, na schorzenie to cierpi około 150 dzieci.

W odpowiedzi na zgłaszane do Biura Rzecznika Praw Dziecka prośby o pomoc i wsparcie, Marek Michalak zwrócił się z Wystąpieniem generalnym do Minister Zdrowia Ewy Kopacz z propozycjami rozwiązania problemów dzieci niskorosłych.

Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w warsztatach edukacyjnych dla dziennikarzy, które odbyły się we wtorek 30 września w Domu Dziennikarza w Warszawie. Tematem spotkania pod hasłem "Wielki mały człowiek - jakość życia dziecka z niskorosłością - tajemniczy czynnik IGF-1" był problem niskorosłości wśród najmłodszych.