Skip to:

30 stycznia 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o podjęcie stosownych działań zmierzających do zapewnienia rodzicom dzieci niepełnosprawnych poniżej 16 roku życia możliwości korzystania z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Obowiązujące przepisy prawne nie zapewniają im możliwości korzystania z takiego miejsca parkingowego. Uprawnienia takie posiadają jedynie rodzice dzieci niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Infrastruktury

30 stycznia 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o podjęcie stosownych działań zmierzających do zapewnienia rodzicom dzieci niepełnosprawnych poniżej 16 roku życia możliwości korzystania z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.