Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 19 lutego 2009 r. zwrócił się do Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego z prośbą o podjęcie działań w celu przyśpieszenia prac sejmowych nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawyo przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

Duża liczba niepokojących zgłoszeń napływająca do Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz codzienne doniesienia medialne o przypadkach przemocy wobec dzieci, skłaniają do stwierdzenia, że jest to jeden z najbardziej dramatycznych problemów społecznych, wymagający podjęcia natychmiastowych środków zaradczych.

Rzecznik wyraża nadzieję, że z uwagi na rzeczywistą potrzebę udzielenia wsparcia ofiarom przemocy, przyspieszone zostaną prace Sejmu nad powyższym projektem tak, aby w możliwie najkrótszym czasie stał się częścią obowiązującego porządku prawnego.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Marszałka Sejmu RP

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 19 lutego 2009 r. zwrócił się do Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego z prośbą o podjęcie działań w celu przyśpieszenia prac sejmowych nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.