Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 14 stycznia 2009 r. wystąpił do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła w sprawie podjęcia działań dyscyplinujących i uświadamiających lekarzy o nałożonym na nich społecznym i moralnym obowiązku zgłaszania właściwym służbom, przypadków mających znamiona przemocy wobec dziecka.

Niemalże codziennie opinia publiczna dowiaduje się o przemocy, której skutkiem jest śmierć dziecka albo poważny rozstrój zdrowia. Zdarza się, że pomimo podejrzeń, iż uraz jest skutkiem świadomego stosowania przemocy wobec dziecka, lekarz podejmuje jedynie działania medyczne. Policję zawiadamia się tylko w najbardziej drastycznych przypadkach. Przyczyny takiego stanu rzeczy są wielorakie - niedostateczna znajomość problemu, a przede wszystkim niechęć uwikłania się w procedury prawne.

Należy uwrażliwiać lekarzy na istniejący problem, tworzyć wsparcie dla lekarza podejmującego pomoc krzywdzonemu dziecku, a także kształtować właściwe formy współpracy lekarza z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 14 stycznia 2009 r. wystąpił do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła w sprawie podjęcia działań dyscyplinujących i uświadamiających lekarzy o nałożonym na nich społecznym i moralnym obowiązku zgłaszania właściwym służbom, przypadków mających znamiona przemocy wobec dziecka.