Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił uwagę na potrzebę uregulowania zasad emitowania filmów kinowych.

Zdaniem Rzecznika konieczne jest wprowadzenie obowiązku przyporządkowania filmom, odpowiednich kategorii wiekowych za pomocą symboli graficznych, jak ma to miejsce w przypadku audycji telewizyjnych. Obecnie dystrybutorzy filmów na zasadzie dobrowolności określają przedział wiekowy osób, do których kierowany jest film.

W związku z powyższym, Rzecznik Praw Dziecka wystąpił w dniu 29 października 2008 r. do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zakazu emisji przed seansami dla dzieci, reklam i zapowiedzi filmów przeznaczonych dla dorosłych oraz o wprowadzenie obowiązku przyporządkowania filmom kategorii wiekowej.

Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ochrony małoletniego widza.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił uwagę na potrzebę uregulowania zasad emitowania filmów kinowych.