Skip to:

28 stycznia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o pilne podjęcie działań w sprawie zapewnienia dostępności świadczeń stomatologicznych dla wszystkich dzieci.

Obecnie ponad 80% dzieci ma próchnicę, a funkcjonujące rozwiązania są niewystarczające do tego, by zmienić ten stan. Konieczne są systemowe, szybkie działania podejmowane przez resort zdrowia wspólnie z władzami samorządowymi.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

28 stycznia br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o pilne podjęcie działań w sprawie zapewnienia dostępności świadczeń stomatologicznych dla wszystkich dzieci.