Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 19 lutego 2009 r. zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z prośbą o kontynuację dalszych prac nad reformą opieki zastępczej.

Ustawa ma znaczenie kluczowe dla systemu opieki nad dzieckiem. Jest to projekt o znaczeniu systemowym, reorganizujący całokształt opieki zastępczej nad dzieckiem. Wprowadza wiele zmian w funkcjonowaniu rodzinnej opieki zastępczej oraz szereg rozwiązań, które mają się przyczynić do wsparcia rodzin biologicznych będących w kryzysie oraz zwiększenia liczby rodzin zastępczych.

Rzecznik uważa, że ograniczenie wydatków Państwa i planowanych reform, nie powinno odbywać się kosztem dzieci. Wyraża nadzieję, że plan oszczędnościowy finansów Państwa, związany z kryzysem w kraju, w jak najmniejszym stopniu dotknie najmłodszych.

Rzecznik Praw Dziecka jest przekonany, że wydatki czynione na wprowadzenie rządowego projektu ustawy przyniosą wymierne korzyści w przyszłości.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 19 lutego 2009 r. zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z prośbą o kontynuację dalszych prac nad reformą opieki zastępczej.