Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 29 stycznia 2009 r. wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o przyspieszenie prac legislacyjnych nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Niemalże codziennie opinia publiczna dowiaduje się o przemocy, której skutkiem jest śmierć dziecka albo poważny rozstrój zdrowia. Liczba niepokojących zgłoszeń napływających do Biura Rzecznika Praw Dziecka, skłania do stwierdzenia, iż jest to jeden z najbardziej dramatycznych problemów społecznych naszych czasów, wymagający podjęcia natychmiastowych działań.

Szybkie uchwalenie przez Parlament RP nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pozwoli na sprawniejszą i skuteczniejszą walkę z wszelkimi przejawami przemocy wobec dzieci.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 29 stycznia 2009 r. wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o przyspieszenie prac legislacyjnych nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.