Skip to:

W dniu 29 stycznia 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Wicepremiera i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Pana Grzegorza Schetyny z prośbą o informację dotyczącą tzw. Karty Nieletniego.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stwierdził, iż prowadzone dotychczas czynności przez funkcjonariuszy Policji polegające na zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych dotyczących nieletnich, nie mają prawidłowego umocowania prawnego.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Wicepremiera i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W dniu 29 stycznia 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Wicepremiera i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Pana Grzegorza Schetyny - z prośbą o informację dotyczącą tzw. Karty Nieletniego.