Skip to:

W dniu 26 stycznia 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o rozważenie zasadności wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń do art. 7 i art. 38 Konwencji o Prawach Dziecka.

Polska będąc Stroną Konwencji jest zobowiązana do składania okresowych sprawozdań z realizacji postanowień niniejszej Konwencji. W zaleceniach z 2002 r. Komitet Praw Dziecka ONZ zasygnalizował, że Polska powinna kontynuować i ukończyć proces wycofania zastrzeżeń złożonych do Konwencji.

W świetle obowiązującego prawa wewnętrznego, powyższe zastrzeżenia wydają się bezzasadne. Wycofanie przez Polskę złożonych zastrzeżeń jest działaniem pożądanym, tym bardziej z uwagi na przypadającą w tym roku 20. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

W dniu 26 stycznia 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o rozważenie zasadności wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń do art. 7 i art. 38 Konwencji o Prawach Dziecka.