Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 18 lutego 2009 r. wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o zagwarantowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją rozwojową oraz dzieciom z ryzyka dysleksji poprzez powiązanie diagnozy dysleksji z obowiązkiem podjęcia pracy terapeutycznej mającej na celu eliminowanie przyczyn i trudności w nauce szkolnej.

Obecnie pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów dyslektycznych ogranicza się jedynie do wydania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne opinii o dysleksji. Pomoc taka powinna polegać także na pomaganiu uczniom dyslektycznym w zmniejszaniu symptomów dysleksji poprzez umożliwienie tym uczniom korzystanie z pomocy terapeutycznej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 18 lutego 2009 r. wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o zagwarantowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją rozwojową oraz dzieciom z ryzyka dysleksji poprzez powiązanie diagnozy dysleksji z obowiązkiem podjęcia pracy terapeutycznej mającej na celu eliminowanie przyczyn i trudności w nauce szkolnej.