Skip to:

20 lutego 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego o zmianę przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników, poprzez zapewnienie im takich samych kryteriów uprawniających do otrzymania zasiłku macierzyńskiego z tytułu przysposobienia dziecka, tak jak to jest w przypadku rodziców adopcyjnych niebędących rolnikami.

Zawarte w obowiązujących przepisach prawnych zasady udzielania zasiłku macierzyńskiego rolnikowi i pracownikowi, którzy przysposabiają dziecko nie są takie same.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

20 lutego 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego o zmianę przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników, poprzez zapewnienie im takich samych kryteriów uprawniających do otrzymania zasiłku macierzyńskiego z tytułu przysposobienia dziecka, tak jak to jest w przypadku rodziców adopcyjnych niebędących rolnikami.