Skip to:

11 marca 2011 roku Marek Michalak spotkał się z wychowankami z Domu Dziecka w Tucholi, którzy w liście do Rzecznika zgłosili przypadki naruszeń praw dziecka w ich placówce.

W rozmowie z wychowankami Marek Michalak usłyszał m.in. o przypadkach stosowania wobec dzieci przemocy fizycznej i psychicznej, a także złego i poniżającego traktowania. Wyraził też uznanie dla odwagi i wiedzy o prawach przysługujących dzieciom wśród podopiecznych placówki. Rzecznik spotkał się również z wychowawcami, którym mówił, iż muszą rzetelnie przykładać się do trudnej ale odpowiedzialnej pracy. Przypomniał im, że wychowankowie już wiele w swoim życiu przeżyli. Wszyscy w placówce muszą czuć się dobrze - i dzieci i wychowawcy - mówił Marek Michalak.

Rzecznik Praw Dziecka po otrzymaniu listu od dzieci z Domu Dziecka w Tucholi zarządził na miejscu kontrolę, przeprowadzoną przez pracowników Biura Rzecznika. Potwierdzili oni fakty opisane przez wychowanków. Protokół pokontrolny przekazano staroście oraz miejscowej prokuraturze. W efekcie tych działań dyrektor placówki została odwołana, a prokuratura wszczęła dochodzenie.

11 marca 2011 roku Marek Michalak spotkał się z wychowankami z Domu Dziecka w Tucholi, którzy w liście do Rzecznika zgłosili przypadki naruszeń praw dziecka w ich placówce.