Skip to:

19 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Obywatel dziecko" w Wieruszowie. Została ona zorganizowana - pod honorowym patronatem Rzecznika - przez lokalne Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc" oraz Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego.

Wizytę w Wieruszowie Rzecznik rozpoczął od spotkania z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej. Marek Michalak rozmawiał również z przedstawicielami władz samorządowych, pedagogami i pracownikami służb społecznych oraz z młodzieżą ze szkół gimnazjalnych, Centrum Wolontariatu i Młodzieżowej Rady Powiatu.

Podczas konferencji "Obywatel dziecko" omawiano m.in. problematykę zależności wieku i bodźców stymulujących od możliwości rozwojowych dziecka, edukacji najmłodszych oraz doświadczeń organizacji pozarządowych.

19 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Obywatel dziecko" w Wieruszowie. Została ona zorganizowana - pod honorowym patronatem Rzecznika - przez lokalne Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc" oraz Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego.