Skip to:

- Upomnieliście się o własne miejsce w przestrzeni publicznej. To dowód na to, że chcecie mieć aktywny wpływ na jej tworzenie – powiedział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, w trakcie XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (1 czerwca). Podczas tegorocznych obrad młodzi posłowie przyjęli uchwałę w sprawie miejsca ludzi młodych w przestrzeni publicznej.

Przegłosowana uchwała ma m.in. wspomóc aktywizację młodzieży w zakresie działalności społecznej. Młodzi posłowie chcą, aby przedstawiciele samorządu terytorialnego byli zobowiązani do powoływania i wspierania młodzieżowych rad miast, gmin i powiatów.

- Młodzieżowe rady miast, gmin i powiatów, to miejsca, w których nie może was zabraknąć. Powinniście również mieć swoją reprezentację w Sejmie – mówił Marek Michalak.

Rzecznik Praw Dziecka przypomniał jednocześnie, że choć uchwała jest jedynie wyrażeniem woli, to mocno liczy, iż zachęci ona przedstawicieli władzy do refleksji oraz dyskusji z młodzieżą.

Uroczystego otwarcia XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży dokonał Marszałek Sejmu Radosław Sikorski wraz z Młodzieżowymi Marszałkami Sejmu Dzieci i Młodzieży: Michałem Mikołajem Nehringiem z Gdyni, Damianem Nowickim z Wałbrzycha oraz Michałem Skrętem z Warszawy.

W posiedzeniu udział wzięli także: Premier Ewa Kopacz, Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Jacek Strzemieczny.

W sejmowych ławach zasiadło 460 młodych posłów, którzy nad kształtem przyjętej ustawy pracowali w podkomisjach sejmowych.

Sejmowe spotkanie młodzieży w Warszawie poprzedzone jest zawsze wykonaniem zadania rekrutacyjnego. Jego temat zmienia się co roku i dotyczy różnych obszarów aktywności młodzieży. W projekcie biorą udział dwuosobowe zespoły uczennic i uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Po wykonaniu zadania zespoły prezentują je i umieszczają relację na platformie konkursowej. Najwyżej ocenione prace są podstawą do zakwalifikowania zespołów na listy posłów i posłanek, którzy spotykają się tworząc Sejm Dzieci i Młodzieży.

Sejm Dzieci i Młodzieży organizowany jest przez Kancelarię Sejmu RP we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Celem projektu edukacyjnego, a tym samym rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży, jest zaangażowanie uczniów i uczennic w działania na rzecz swojej szkoły, najbliższego otoczenia oraz zwiększenie wiedzy na temat kolejnej edycji SDiM.

Sejm Dzieci i Młodzieży zbiera się raz do roku 1 czerwca (Międzynarodowy Dzień Dziecka). Polska jako pierwszy kraj w Europie zorganizowała tego typu przedsięwzięcie.

(BRPD/CEO)

Retransmisja XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka otwierające Sejm Dzieci i Młodzieży

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka kończące Sejm Dzieci i Młodzieży