Skip to:

11 maja 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Edytą Bielak– Jomaa oraz Zastępcą GIODO Andrzejem Lewińskim.

Podczas spotkania omówiono najistotniejsze kwestie dotyczące realizacji prawa dziecka do prywatności i wynikającą z niego koniecznością właściwej ochrony danych osobowych małoletnich. Istotnym elementem spotkania było również omówienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego prezentowania wizerunku dziecka w przestrzeni publicznej. Spotkanie pozwoliło na zakreślenie wspólnych inicjatyw na rzecz lepszego przestrzegania praw dziecka w Polsce.

Minister Edyta Bielak-Jomaa podpisała deklarację kampanii Rzecznika Praw Dziecka "Reaguj. Masz prawo" i dołączyła do jej ambasadorów.