Skip to:

25 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki wizytowali ośrodek dla cudzoziemców w Lesznowoli. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z warunkami, w jakich przebywają cudzoziemcy. Szczególną uwagę zwrócono na zabezpieczenie praw dzieci przebywających w ośrodku, tj. prawa do godziwych warunków socjalnych, edukacji, zabawy czy spędzania czasu wolnego oraz zabezpieczenia podstawowej opieki medycznej.

Omawiano także sytuację w pozostałych ośrodkach zarówno strzeżonych jak i otwartych na terenie kraju. Szef MSW zapewnił, że resort będzie prowadzić taką politykę, aby rodzin z dziećmi w ośrodkach strzeżonych było jak najmniej. W trakcie spotkania rozmawiano także o ułatwieniach dla cudzoziemców, jakie przewiduje projekt ustawy o cudzoziemcach, który 19 października br. resort spraw wewnętrznych przekazał do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych. W składzie delegacji wizytującej Ośrodek byli także: Piotr Stachańczyk, sekretarz stanu w MSW oraz Karolina Rusiłowicz z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

25 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki wizytowali ośrodek dla cudzoziemców w Lesznowoli. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z warunkami, w jakich przebywają cudzoziemcy. Szczególną uwagę zwrócono na zabezpieczenie praw dzieci przebywających w ośrodku, tj. prawa do godziwych warunków socjalnych, edukacji, zabawy czy spędzania czasu wolnego oraz zabezpieczenia podstawowej opieki medycznej.