Skip to:

W dniu 28 stycznia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak udał się z wizytą na Śląsk. Odwiedził tam dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mysłowicach, gdzie wziął udział w uroczystym zakończeniu szkolnych obchodów Roku Janusza Korczaka oraz objął honorowym patronatem program profilaktyczny dot. zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z gier komputerowych.

Potem w Gliwickim Domu Aktywnej Młodzieży Marek Michalak wziął udział w podsumowaniu Gry Miejskiej związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Danych Osobowych, organizowanej w ramach programu edukacyjnego "Twoje dane - Twoja sprawa". Rzecznik Praw Dziecka już od 4 lat obejmuje patronatem tę inicjatywę, dostrzegając jak bardzo jest to potrzebny w dzisiejszych czasach temat, szczególnie w dobie zagrożeń jakie niesie ujawnianie swoich danych w internecie, np. na portalach społecznościowych.

Po południu Marek Michalak odwiedził Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, gdzie wziął udział w "Akademii Zdrowia", organizowanej wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Gliwicach. Tym razem tematem spotkania był "Ruch i zdrowie żywienie w szkole", a Rzecznik Praw Dziecka, jako honorowy gość opowiadał o zagrożeniach, jakie płyną z bagatelizowania tematu zdrowego żywienia dzieci.