Skip to:

11 września 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Podczas spotkania zapoznał się z najważniejszymi problemami polskiej pediatrii oraz zaproponował podjęcie współpracy w celu poprawy stanu opieki zdrowotnej nad dziećmi. W najbliższych dniach planowane jest spotkanie robocze przedstawicieli Towarzystwa i Rzecznika Praw Dziecka.

11 września 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak wziął udział w posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.