Skip to:

16 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, który składa się ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim i umiarkowanym, oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla dzieci mających problemy z zachowaniem i trudności z przestrzeganiem norm społecznych w realizacji obowiązku szkolnego.

Marek Michalak w towarzystwie Pani Janiny Okrągły, Poseł na Sejm RP i Starosty Powiatu Oleskiego obejrzał krótki występ artystyczny dzieci ze SOSW i MOS. Następnie odbyła się rozmowa o prawach dziecka, w której dzieci miały czas na zadawanie pytań Rzecznikowi Praw Dziecka. Rzecznik wyjaśnił genezę praw dziecka oraz różnicę między prawami a obowiązkami dziecka.

Ostatnim punktem spotkania, była rozmowa RPD z nauczycielami i wychowawcami z Zespołu Placówek Edukacyjnych, w trakcie której zostały przedstawione problemy uczniów MOS w związku ze zmianami w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.