Skip to:

Na zaproszenie Starosty Krotoszyńskiego, Pana Leszka Kulki, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Dniu Spotkań z Dziećmi i Młodzieżą pod hasłem "Szanse i alternatywy dla dzieci i młodzieży", który odbył się 25 listopada br. w Krotoszynie.

Pierwszym elementem wizyty Rzecznika w Krotoszynie było spotkanie z młodzieżą z placówek oświatowych powiatu. W wypełnionej po brzegi sali widowiskowej kina "Przedwiośnie" Marek Michalak wyczerpująco odpowiadał na liczne pytania doskonale przygotowanych uczniów. Młodzi mieszkańcy powiatu zapoznali Rzecznika z wieloma ważnymi dla nich kwestiami, zwracając szczególną uwagę na problem narastającej przemocy rówieśniczej w szkole i trudności w rozwiązywaniu konfliktów z rodzicami. Rzecznik zaapelował do młodzieży, aby podejmowała wysiłek na rzecz powstrzymania spirali przemocy. Przypomniał, że są osoby i instytucje, do których zawsze można zwrócić się o pomoc: rodzice, nauczyciele i wychowawcy, pedagodzy szkolni i oczywiście Rzecznik Praw Dziecka. Nawiązał również do listu, który wystosował do uczniów we wrześniu br.: "Patrzcie na innych tak, jak chcielibyście, żeby patrzono na Was i traktujcie ich tak samo, jak chcielibyście być traktowani."

Po zakończeniu spotkania z młodzieżą Marek Michalak był gościem Starosty Krotoszyńskiego, Pana Leszka Kulki, który w podziękowaniu za wizytę uhonorował Rzecznika medalem upamiętniającym 10-lecie samorządu powiatowego w Krotoszynie.

Rzecznik Praw Dziecka był również patronem i gościem honorowym Konferencji naukowej "Rodzina, która chroni, daje siłę" zorganizowanej przez Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. Uczestnikami konferencji byli m.in. poseł na Sejm RP Maciej Orzechowski, Donata Majchrzak z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, Lucyna Korsak - prezes Stowarzyszenia Szansa oraz pedagodzy i pracownicy oświaty, policji, sądów, służby zdrowia i organizacji pozarządowych regionu.

Poseł Maciej Orzechowski zaprezentował informacje o działaniach rządu i parlamentu w zakresie pomocy rodzinie i dziecku. Wymienił m.in. program "Orlik", ideę wyposażania dzieci chorych na cukrzycę w pompy insulinowe, a także ostatnią decyzję Minister Zdrowia o wprowadzeniu na listę leków refundowanych środków leczniczych ratujących życie i zdrowie dzieci o niezwykle rzadkich schorzeniach. Rzecznik Praw Dziecka zwracał się w tej sprawie do Pani Minister Ewy Kopacz dwukrotnie we wrześniu br.

W swoim wystąpieniu Marek Michalak podkreślił wyjątkowe znaczenie rodziny oraz rolę rodziców w ochronie i pomocy dzieciom w ich wszechstronnym rozwoju. Na zakończenie dyskusji przedstawiciele instytucji działających na rzecz najmłodszych przekazali Rzecznikowi swoje refleksje na temat największych problemów, z którymi stykają się w swojej działalności. Poruszono m.in. kwestie dotyczące zjawiska "eurosieroctwa", niedoskonałości ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich, a także kłopotów samorządu lokalnego przy zapewnianiu transportu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Na zaproszenie Starosty Krotoszyńskiego, Pana Leszka Kulki, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w Dniu Spotkań z Dziećmi i Młodzieżą pod hasłem "Szanse i alternatywy dla dzieci i młodzieży", który odbył się 25 listopada br. w Krotoszynie.