Skip to:

15 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w spotkaniu z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół w Gołębiewku. Rzecznik Praw Dziecka obejrzał występ artystyczny dotyczący praw dziecka przygotowany przez uczniów. Po przedstawieniu Marek Michalak chętnie odpowiadał na pytania dzieci, które dotyczyły między innymi przestrzegania praw dziecka, stosowania wobec nich przemocy, a także codziennej pracy Rzecznika.

Następnie Rzecznik wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami środowisk zajmujących się wychowaniem dzieci m. in. zawodowymi rodzinami zastępczymi, pedagogami oraz dyrektorami szkół. Podczas rozmów poruszono kwestie problemów, z jakimi wychowawcy, pedagodzy i opiekunowie spotykają się w codziennej pracy. Odwiedził także wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tęcza".

W Kutnie Rzecznik spotkał się z władzami powiatu, miasta i gminy.