Skip to:

16 kwietnia 2015 roku odwiedził uczniów z Zespołu Szkół w Choczu oraz spotkał się z podopiecznymi i wolontariuszami Powiatowej Świetlicy Środowiskowej Centrum Wolontariatu w Pleszewie dla młodzieży dojeżdżającej. Wziął także udział w debacie „Społecznicy zmieniają świat”.

W Zespole Szkół w Choczu Marek Michalak odbył trzy spotkania: z przedszkolakami, uczniami szkoły podstawowej oraz gimnazjalistami. Mówił o swojej działalności, a zwłaszcza o potrzebie ochrony i promocji praw dziecka. Podczas ożywionej dyskusji o prawach, które przysługują dzieciom, uczniowie najbardziej podkreślali prywatność i możliwość wyrażania własnego zdania.

– Wasz wybór (uczniowie wskazali prawo do wyrażania własnego zdania, jako najważniejsze z praw dziecka)  pokazuje, z czym my, dorośli, mamy problem. – mówił Rzecznik – Nie potrafimy z wami rozmawiać, tworzymy niepotrzebne bariery. Powinniśmy na każdym etapie umieć wysłuchać Waszych racji!

Rzecznik Praw Dziecka był także gościem debaty ,,Społecznicy zmieniają świat", zorganizowanej w ramach Tygodnia Obywatelskiego w Pleszewie. Marek Michalak opowiedział zebranym o swojej pracy; zaznaczył, że największa liczba spraw trafiających do Biura Rzecznika Praw Dziecka dotyczy kwestii okołorozwodowych oraz wciągania dziecka w konflikty dorosłych.

W spotkaniu udział wzięli lokalni działacze społeczni i samorządowi: starosta Maciej Wasielewski, wiceburmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak, komendantka hufca ZHP Sławomira Madalińska i lider Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, dyrektor ZSP nr 3 im. Powstańców Wielkopolski w Pleszewie Grzegorz Jenerowicz. Moderatorem była Lucyna Roszak, prowadząca Świetlicę Środowiskową dla młodzieży dojeżdżającej przy Centrum Wolontariatu w Pleszewie.