Skip to:

13 kwietnia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wraz ze swoim społecznym doradcą ks. prof. Adamem Solakiem, na zaproszenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Urszuli Augustyn, odwiedził Tarnów. Wziął udział w konferencji naukowej Wczesne wspomaganie rozwoju szansą dla dziecka i jego rodziny – działania systemowe, organizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Dajemy nadzieję” z Wojnicza.

Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z wychowankami Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” oraz uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie. Uczestniczył także w inauguracji Młodzieżowej Rady Miejskiej Ryglic.

Konferencja Wczesne wspomaganie rozwoju szansą dla dziecka i jego rodziny – działania systemowe była adresowana do pracowników oświaty (nauczycieli nauczania zintegrowanego i przedszkoli), specjalistów, terapeutów instytucji pomocy społecznej, a także rodziców, przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych. Jej głównym celem była integracja środowiska lokalnego w działaniach na rzecz wspierania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością oraz jego rodziny.

Marek Michalak wraz z Urszulą Augustyn odwiedzili także Warsztaty Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie. Celem Warsztatu jest nauczenie uczestników umiejętności niezbędnych do podjęcia aktywności zawodowej, a także wskazywanie sposobów życia i postępowania godnych człowieka, zgodnych z naukami głoszonymi przez patrona warsztatu.

Spotkali się także z wychowankami i wychowawcami Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom”. Jest to placówka typu socjalizacyjnego, która przygotowuje dzieci do samodzielnego życia. Prowadzona w warunkach domu jednorodzinnego, przeznaczona jest dla 10 dzieci.

Rzecznik Praw Dziecka w każdym z tych miejsc przekazał Kodeks Praw Dziecka, aby nieustannie przypominał wszystkim – zarówno wychowankom jak i wychowawcom – jak ważna jest ochrona praw dziecka.

Marek Michalak wziął także udział w inauguracji Młodzieżowej Rady Miejskiej Ryglic. Powołanie Rady umożliwia młodzieży wyrażanie zdania na temat najważniejszych spraw, dotyczących społeczności lokalnej, kreatywne proponowanie nowych rozwiązań, wskazuje też uczniom znaczenie zaangażowania w działania lokalne na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Młodzież do projektu została wytypowana przez dyrektorów szkół z terenu całej gminy. W trakcie prac w Młodzieżowej Radzie przewidziana została m.in. wizyta studyjna we Francji, a dla najbardziej aktywnych jej uczestników wyjazd do Brukseli do Parlamentu Europejskiego.