Skip to:

19 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odwiedził kolonię zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla dzieci z miejscowości, które najbardziej ucierpiały w wyniku powodzi.

Marek Michalak w towarzystwie Wójta Gminy Marcinowice Jerzego Guzika, Wójta Gminy Rajcza Kazimierza Fujaka oraz Zastępcy Wójta Gminy Marcinowice Ewy Fiedler-Łeńskiej zwizytował placówkę wypoczynku, zapoznał się z programem kolonii i warunkami jakie zapewniono dzieciom. Rzecznik spotkał się z wypoczywającymi dziećmi, podziwiał ich występy artystyczno-sportowe oraz opowiedział o działaniach na rzecz ochrony praw dziecka.

W trakcie wizyty Rzecznika, kontroli został poddany ośrodek (2 kolonie, których realizatorami byli: katowicki oddział Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Fundacja na rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach), w którym wypoczywały dzieci. Sprawdzono również kwalifikacje kadry oraz program jaki został przygotowany dla uczestników. Placówka uzyskała wynik pozytywny.