Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił w dniu 4 listopada 2008 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podniesienie kryterium dochodowego, od którego zależy dostęp do świadczeń rodzinnych.

Rozpatrywanie prawa do zasiłku rodzinnego na podstawie tak niskiego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie powoduje, że pomoc otrzymują tylko osoby skrajnie ubogie.

Utrzymywanie progu dochodowego na poziomie niezmienionym oznacza drastyczne zmniejszanie się kręgu uprawnionych i obniżenie standardu świadczonej pomocy.

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podniesienia kryterium dochodowego, od którego zależy dostęp do świadczeń rodzinnych.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił w dniu 4 listopada 2008 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podniesienie kryterium dochodowego, od którego zależy dostęp do świadczeń rodzinnych.