Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaniepokojony informacjami o trudnościach z jakimi spotykają się obywatele polscy, ubiegający się o paszport dla dzieci urodzonych poza Polską, wystąpił 29 października br. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie pilnych działań w tej sprawie.

W obecnym stanie prawnym, aby złożyć wniosek paszportowy należy dołączyć polski akt urodzenia dziecka. Jedynie w szczególnych przypadkach konsul odstępuje od wymogu złożenia takiego dokumentu i honoruje zagraniczny akt urodzenia.

Nałożenie na rodziców obowiązku przedstawienia polskiego aktu urodzenia wydłuża całą procedurę do kilku miesięcy. Zdaniem Rzecznika akt urodzenia wydany za granicą, powinien być honorowany przez polskie władze.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o rozważenie możliwości zmiany przepisów, co znacznie przyśpieszyłoby możliwość uzyskania polskiego paszportu dla dziecka urodzonego poza granicami kraju.

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie skrócenia procedury paszportowej dla dzieci urodzonych za granicą.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaniepokojony informacjami o trudnościach z jakimi spotykają się obywatele polscy, ubiegający się o paszport dla dzieci urodzonych poza Polską, wystąpił 29 października br. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie pilnych działań w tej sprawie.