Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zaniepokojony zdjęciami z tzw. otrzęsin pierwszoklasistów Salezjańskiego Gimnazjum im. św. Dominika Savio w Lubinie, zwrócił się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz do Prokuratury Rejonowej w Lubinie, wnosząc o zbadanie w trybie pilnym sprawy niewłaściwego zachowania Dyrektora ww. szkoły.

Dyrektor razem z uczniami uczestniczył w "zabawie", która po nagłośnieniu przez media spotkała się z oburzeniem opinii publicznej. Zdaniem Rzecznika taka sytuacja w szkole nie powinna mieć miejsca, jest ona co najmniej dwuznaczna. Marek Michalak oczekuje rownież działań wyjasniajacych od Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim, który wszczął postępowanie wyjaśniającego w trybie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli wobec Dyrektora Salezjańskiego Gimnazjum w Lubinie w celu zbadania, czy swoim zachowaniem nie uchybił on godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela. Rzecznik uważa, iż zachowanie Dyrektora wspomnianej placówki nie przystoi nauczycielowi, na którym z racji wykonywanego zawodu spoczywa szczególna odpowiedzialność za opiekę nad uczniami. Powinien uczyć dzieci i młodzież właściwego postępowania, stać na straży godności dziecka i jednocześnie samemu ją szanować.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zaniepokojony zdjęciami z tzw. otrzęsin pierwszoklasistów Salezjańskiego Gimnazjum im. św. Dominika Savio w Lubinie, zwrócił się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz do Prokuratury Rejonowej w Lubinie, wnosząc o zbadanie w trybie pilnym sprawy niewłaściwego zachowania Dyrektora ww. szkoły.