Skip to:

18 stycznia 2011 roku - na zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka - przebywał w Warszawie Bernd Schubert, Rzecznik Praw Obywatelskich Kraju Związkowego Meklemburgii - Pomorza Przedniego. Bernd Schubert spotkał się również z Wicemarszałkiem Sejmu RP Stefanem Niesiołowskim, a także z Przewodniczącym Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej Posłem Janem Rzymełką.

Bernd Schubert przyjechał do Warszawy, by zapoznać się z metodami i specyfiką pracy polskiego rzecznika, gdyż coraz więcej polskich współobywateli Meklemburgii zwraca się do niego z różnymi problemami. Skargi i wnioski dotyczą przede wszystkim możliwości uczęszczania do tutejszych szkół i przedszkoli. Wiele spraw związanych jest również z kwestiami socjalnymi i zatrudnieniem Polaków w Niemczech. W 2009 roku do RPO Kraju Związkowego Meklemburgii - Pomorza Przedniego wpłynęło 70 polskich wniosków. W ostatnim roku było ich mniej, gdyż - jak mówił Bernd Schubert - podejmowane są starania, by problemy rozwiązywać już na poziomie lokalnym. Dobre praktyki płyną np. z małej miejscowość Löknitz - liczącacej 3 tys. mieszkańców - położonej 18 km od Szczecina i 11 km od granicy z Polską. Żyje tutaj ok. 200 Polaków. Stworzyliśmy tutaj nasze biuro. Opracowyjemy specjalną polsko-niemiecką broszurę, mającą podpowiadać jak sobie radzić w życiu codziennym w Niemczech - mówił podczas spotkania gość Marka Michalaka.

W efekcie rozmów podjęto decyzję o przygotowaniu porozumienia o współpracy polskiego Rzecznika Praw Dziecka z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Kraju Związkowego Meklemburgii - Pomorza Przedniego. Dotyczyć ono będzie współdziałania i wymiany informacji przy rozwiązywaniu problemów najmłodszych polskich obywateli mieszkających w tym landzie.

W Meklemburgii - Pomorzu Przednim odnotowywany jest wzrost mieszkańców pochodzących z Polski, których dzieci uczęszczają do polsko-niemieckich szkół i przedszkoli.

18 stycznia 2011 roku - na zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka - przebywał w Warszawie Bernd Schubert, Rzecznik Praw Obywatelskich Kraju Związkowego Meklemburgii - Pomorza Przedniego. Bernd Schubert spotkał się również z Wicemarszałkiem Sejmu RP Stefanem Niesiołowskim, a także z Przewodniczącym Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej Posłem Janem Rzymełką.