Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 4 grudnia 2008 r. zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o informacje w sprawie wyników zapowiedzianych przez resort działań, mających na celu wyeliminowanie przypadków umieszczania dzieci z domów dziecka w szpitalach psychiatrycznych, w sytuacjach gdy nie ma takiej konieczności.

Problem ten był już wielokrotnie badany przez instytucję zajmujące się ochroną praw i opieką nad dziećmi wychowującymi się poza rodziną. Pomimo to, nadużywanie środka leczniczego, w postaci hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym jest często stosowane.

Przyczyn należy szukać w systemie pomocy społecznej. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, które nie radzą sobie z dziećmi przejawiającymi trudności wychowawcze, szukają rozwiązań w postaci umieszczenia dziecka w szpitalu psychiatrycznym. Stanowi to poważne naruszenie konstytucyjnych gwarancji wolności człowieka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 4 grudnia 2008 r. zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o informacje w sprawie wyników zapowiedzianych przez resort działań, mających na celu wyeliminowanie przypadków umieszczania dzieci z domów dziecka w szpitalach psychiatrycznych, w sytuacjach gdy nie ma takiej konieczności.