Skip to:

Tytuł "Przyjaciela Szkoły" otrzymał 18 października 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas spotkania z dziećmi i nauczycielami Gimnazjum w Witoszowie Dolnym.

Najmłodsi, zebrani w pięknej nowej hali sportowej, interesowali się wieloma kwestiami dotyczącymi praw ich rówieśników na całym świecie oraz problematyką przemocy w rodzinie. Byli ciekawi, jakie sprawy najczęściej zgłaszane są Rzecznikowi Praw Dziecka i jakie działania są wówczas podejmowane.

Marek Michalak mówił, iż w wielu jeszcze krajach prawa dziecka nie są w pełni przestrzegane, a dzieci zmuszane są do ciężkiej pracy, do udziału w wojnach. Mocno podkreślał, iż jest zwolennikiem usuwania przemocy z naszego życia. Nie stosujmy kar cielesnych w wychowaniu najmłodszych - zauważał. Przy tym musimy być solidarni, gdy komuś dzieje się krzywda. Najczęściej do Rzecznika Praw Dziecka trafiają sprawy dotyczące nierównego traktowania, przemocy, dyskryminacji. Bardzo wiele tez dotyczy kwestii rozwodowych, gdy dorośli zapominają o potrzebach swoich milusińskich.

Tytuł "Przyjaciela Szkoły" otrzymał 18 października 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas spotkania z dziećmi i nauczycielami Gimnazjum w Witoszowie Dolnym.