Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, w dniu 10 grudnia 2008 r., rozpoczął cykl spotkań poświęcony problemom zdrowotnym dzieci. Pierwsze z nich dotyczyło dzieci chorych na naczyniaki, mukowiscydozę, hemofilię i Zespół Marfana.

Przedstawiciele stowarzyszeń pomagających chorym dzieciom zreferowali Rzecznikowi swoje dotychczasowe działania, oraz wskazali sprawy wymagające podjęcia. Rzecznik miał okazję poznania, jakie kłopoty muszą pokonać dzieci i ich rodzice, by radzić sobie z cierpieniem, bólem lub brakiem zrozumienia w środowisku. Wszystkie zgłoszone sprawy zostaną szczegółowo przeanalizowane, a spotkania poświęcone tej tematyce, w przyszłości, kontynuowane.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 10 grudnia 2008 r., rozpoczął cykl spotkań poświęcony problemom zdrowotnym dzieci. Pierwsze z nich, dotyczyło dzieci chorych na naczyniaki, mukowiscydozę, hemofilię i Zespół Marfana.