Skip to:

Kielce. Wśród przedszkolaków: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł i Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w MEN Elżbieta Nerwińska.

10 września 2008 roku w Kielcach odbyła się konferencja inaugurująca Rok Przedszkolaka w województwie świętokrzyskim pod hasłem "Baśniowa kraina edukacji".

Ministestwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2008/2009 ROKIEM PRZEDSZKOLAKA.

10 września 2008 roku w Kielcach odbyła się konferencja inaugurująca Rok Przedszkolaka w Świętokrzyskim pod hasłem "Baśniowa kraina edukacji". Patronat nad tym projektem objęli Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który w odpowiedzi na zaproszenie maluchów oraz organizatorów wziął udział w konferencji.

W swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka podkreślił wagę edukacji dzieci w przedziale wiekowym 3-5 lat oraz zwrócił uwagę na niezwykle odpowiedzialną i trudną pracę wychowawców przedszkolnych, pierwszych nauczycieli dziecka.

Konferencja rozpoczyna promocję edukacji przedszkolnej wiążącej się z wyrównywaniem szans edukacyjnych najmłodszych dzieci.

10 września 2008 roku w Kielcach odbyła się konferencja inaugurująca Rok Przedszkolaka w województwie świętokrzyskim pod hasłem "Baśniowa kraina edukacji".