Skip to:

15 stycznia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przebywał w Lublinie. Wziął udział w ostatnim spektaklu "Kajtuś Czarodziej", który przygotowała Filharmonia im. H. Wieniawskiego w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. Spotkał się z studentami trzeciego roku Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

W przedstawieniu wzięła udział grupa dzieci, wybranych w castingu, których zdolności aktorskie zostały poparte półrocznymi ćwiczeniami w Akademii Wokalno-Teatralnej i pracą z reżyserem Jerzym Turowiczem. Obok najmłodszych występowali zawodowi aktorzy. "Kajtuś Czarodziej" został zaprezentowany w Roku Janusza Korczaka w Lublinie dziesięć razy.

W spotkaniu z młodzieżą akademicką, w którym wzięli też udział prorektor prof. Ryszard Mojak oraz dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii prof. Ryszard Bera, Marek Michalak podsumowując zakończony niedawno Rok Janusza Korczaka podkreślał, ze jego idee są nam bardzo potrzebne w codziennej pracy z najmłodszymi, są wciąż aktualne. Mocno akcentował, że nie można być dobrym pedagogiem nie znając twórczości Korczaka. "Musimy być kompetentni w pracy z dziećmi" - mówił. Zastanawiał się, czy dzisiejsze prawo nadąża za ideami Starego Doktora. Jego zdaniem nie zawsze. Ale od uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka wiele się zmieniło na lepsze - podkreślał.

Uczestnicy spotkania otrzymali od Rzecznika Praw Dziecka najnowsze wydanie pracy Janusza Korczaka "Prawo dziecka do szacunku".