Skip to:

W dniach 12-15 listopada na zaproszenie greckiego Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w spotkaniu roboczym europejskich rzeczników nt. pomocy dzieciom „w drodze”. W seminarium uczestniczyła również Marta Santos Pais, Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. Walki z Przemocą Wobec Dzieci.

Jednym z pierwszych punktów programu polskiego Rzecznika Praw Dziecka  była wizyta w położonym na obrzeżach Aten ośrodku dla uchodźców „Eleonas”, w którym znalazło tymczasowe schronienie około 1500 osób z Afganistanu, Iraku, Iranu, Pakistanu i Syrii oraz kilku krajów Afryki. W grupie tej znajduje się około 500 dzieci, w tym blisko 80 pozostających bez opieki.

Prawo do edukacji

Marek Michalak, Marta Santos Pais i rzecznicy z Belgii, Katalonii i Holandii zapoznali się z ogólną sytuacją w ośrodku i zasadami jego funkcjonowania oraz kwestiami związanymi z przestrzeganiem praw dziecka. Ośrodek zapewnia przybyłym na teren Grecji obywatelom innych państw pomoc medyczną, żywność, odzież oraz schronienie w tymczasowych barakach, których skromny jak na warunki europejskie standard często jest lepszy niż ten w miejscu ich zamieszkania.

Pracownicy ośrodka rozmawiali z Rzecznikiem o integracji uchodźców w nowym otoczeniu. Znaczną część spotkania poświęcono na zapoznanie gości z zapewnianiem prawa do edukacji dzieci  realizowanym  w okolicznych szkołach i funkcjonowaniu w klasach mieszanych. Mówiono o roli organizacji pozarządowych i wolontariuszy w działalności ośrodka. Zwrócono również uwagę na specyfikę problemów związanych z najtrudniejszą pod względem zdolności do integracji grupą tzn. z nastolatkami, którzy zamierzają rozpocząć naukę na wyższych stopniach systemu edukacji.

Integracja przez sztukę

Rzecznik miał okazję również spotkać się z samymi dziećmi porozmawiać z nimi o warunkach życia i problemach z jakimi się spotykają, oraz o ich planach i perspektywie  relokacji.

Po wizycie w „Eleonas” Rzecznicy Praw Dziecka i Marta Santos Pais udali się do Teatru Narodowego, gdzie obejrzeli spektakl, który powstał w ramach projektu  „Teatr po grecku”. Jest to inicjatywa zmierzająca do integracji dzieci greckich i ich przybyłych z różnych krajów kolegów poprzez sztukę. W przedstawieniu udział wzięli – oprócz aktorów greckich – młodzi  uchodźcy z Iraku, Iranu, Pakistanu i Syrii. Po nagrodzonym długimi brawami spektaklu uczestnicy spotkania mogli porozmawiać z młodymi aktorami o ich pracy, wrażeniach i emocjach jakie towarzyszyły im w blisko dwumiesięcznych przygotowaniach do występu. Aktorzy dzielili się z widzami spostrzeżeniami na temat wzajemnego poznawania się między miejscowymi a przybyszami i o tym jak wiele w ich codziennym życiu i postrzeganiu drugiego człowieka zmieniło to artystyczne przedsięwzięcie.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się także z  Anną Barbarzak, Ambasador Nadzwyczajną i Pełnomocną Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Greckiej.

Czytaj także:

Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. Walki z Przemocą Wobec Dzieci z wizytą w Atenach