Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 28 stycznia 2009 r. wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o podjęcie stosownych działań umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony w miejscu wykonywania pracy przez dzieci poniżej 16 roku życia.

Przepisy dotyczące zatrudniania dzieci między 16 a 18 rokiem życia, przewidują szczegółowe zasady zatrudniania dzieci w tym przedziale wiekowym oraz zapewniają im szczególną ochronę zdrowia. Takich uregulowań brak jest w stosunku do dzieci poniżej 16 roku życia.

Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej, przestał obowiązywać zakaz zatrudniania dzieci poniżej 16 lat w związku ze zmianami wprowadzonymi w Kodeksie Pracy.

Dzieci poniżej 16 roku życia, ze względu na swój wiek i brak doświadczenia życiowego narażone są na różne niebezpieczeństwa w miejscu wykonywania pracy i w związku z tym konieczne jest stworzenie odpowiednich przepisów prawnych dotyczących ich bezpieczeństwa i ochrony w miejscu pracy zawierających sankcję za ich naruszenie przez pracodawcę.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 28 stycznia 2009 r. wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o podjęcie stosownych działań umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony w miejscu wykonywania pracy przez dzieci poniżej 16 roku życia.