Skip to:

Ze względu na cenny charakter wiedzy, jaką jest świadomość zagrożeń związanych z utratą danych osobowych i prywatności, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o podjęcie działań zmierzających do uwzględnienia w programie nauczania różnych szczebli edukacji, zagadnień dotyczących podstawowych zasad ochrony danych osobowych.

Tym samym Rzecznik Praw Dziecka poparł inicjatywę, która została zgłoszona przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Ze względu na cenny charakter wiedzy, jaką jest świadomość zagrożeń związanych z utratą danych osobowych i prywatności, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall o podjęcie działań zmierzających do uwzględnienia w programie nauczania różnych szczebli edukacji, zagadnień dotyczących podstawowych zasad ochrony danych osobowych.