Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił w dniu 22 grudnia br. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemu ustalania przez rady gmin tzw. opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na powszechnie stosowaną praktykę ograniczania regulacji w sprawie odpłatności jedynie do ustanowienia opłaty stałej, bez wskazania, jakie świadczenia oferuje przedszkole i nie ustalenia opłaty za każde z nich. Ponadto postanowienia uchwał rad gmin rygorystycznie warunkują możliwość zwrotu części opłaty za okres nieobecności dziecka w przedszkolu.

W związku z powyższym, Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się z prośbą o podjęcie działań, zwiększających aktywność wojewodów w zakresie kontroli zgodności z prawem uchwał rad gmin w sprawie odpłatności za przedszkola.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił w dniu 22 grudnia br. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemu ustalania przez rady gmin tzw. opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.